Pealkirja ikoonSeptikud ja imbväljakud

Septik

kraavihall_septiku_paigaldus

Septikud valmistatakse klaasplastist. (Leidub ka plastist mudeleid). Keemiline vastupidavus maa-alusel paigaldusel loetakse enam, kui 50aastat. Septikute mõõdud algavad 2m3 (~ 4 liikmeline perekond) kuni 60m3. Enim levind septik 3m3 5-7 liikmelisele perekonnale. Töötavad isevoolsena nö. Majast septikusse, edasi vahe kaevu, sealt omakorda imbväljakusse mis lõpeb õhutus torudega.

Septik vajab tühjendust ca 1kord aastas.

Soovitatavad kaugused:

Puudest ~ 3m

Majast~ 4m

Veekogudest~30m

Kaevust~35m

Orienteeruvad +- kõik oleneb siiski pinnase eripärast ja niiskuse astmest liiv, kruus, turvas, savi jne.

Eelnevalt tuleks kohalikust omavalitsusest luba küsida kas ikka septiku paigaldus heaks kiidetakse!