Teenused

Kompaktkollektorid

Paigaldatakse levinumalt 2 varianti

Kompaktkollektori paigaldus

Kompaktkollektori mõõt 2m x 1,6m. Paigaldatakse horisontaalselt, kui ka vertikaalselt. Ühte ringi pannakse üld juhul 8tk. Hoone ja kompaktkollektorite vahele paigaldatakse toru pem 40mm 2,4mm. Ringide otsad viiakse üldjuhul otse majja, vajadusel kasutatakse kaeve ja sealt edasi Transiit toruga. Ringide arv olenevalt vajadusest nt. 6x8tk jne.

Spiraalkollektorite paigaldus

Spiraalkollektori mõõt 2m x ca 40cm (diameeter). Kaevatakse 1m sügavune kraav millesse puuritakse veel 2m sügavused augud vahedega ca 3m. Ringide otsad tuuakse kokku, mis juhitakse otse hoonesse vajadusel kaevudesse ja edasi transiittoruga hoonesse. Antud kompaktkollektorite lahendused sobivad eelkõige objektidele, kui horisontaalseks kaevamiseks napib maad.

Kraavihall OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ette teatamata.
Hindadele lisandub KM 20%