Teenused

Septikud, biopuhastid ja mahutid


kraavihall_septiku_paigaldus

Septikud valmistatakse klaasplastist. (Leidub ka plastist mudeleid). Keemiline vastupidavus maa-alusel paigaldusel loetakse enam, kui 50aastat. Septikute mõõdud algavad 2m3 (~ 4 liikmeline perekond) kuni 60m3. Enim levind septik 3m3 5-7 liikmelisele perekonnale. Töötavad isevoolsena nö. Majast septikusse, edasi vahe kaevu, sealt omakorda imbväljakusse mis lõpeb õhutus torudega.

Septik vajab tühjendust ca 1kord aastas.

Soovitatavad kaugused:

Puudest ~ 3m

Majast~ 4m

Veekogudest~30m

Kaevust~35m

Orienteeruvad +- kõik oleneb siiski pinnase eripärast ja niiskuse astmest liiv, kruus, turvas, savi jne.

Eelnevalt tuleks kohalikust omavalitsusest luba küsida kas ikka septiku paigaldus heaks kiidetakse!

Kraavihall OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ette teatamata.
Hindadele lisandub KM 20%