Teenused

Vee- ja kanalisatsiooni ehitus

Omame pikaajalist kogemust kanalisatsiooni trasside projekteerimisel ja ehitusel.

Kanalisatsiooni ehitus

– peatrassid
– majaühendused
– pumplad
– survekanalisatsioon

Veetrasside ehitus

– peatrassid
– majaühendused

Drenaazi torustike ehitus

– suurtele hoonetele ja platsidele, kui ka eramutele
– sadevee (vihma) torustike rajamine (imbväljakud)

Lisaks kanalisatsiooni ehitusele pakume ka erinevaid septikuid ja imbväljakuid

Kui Teil on lisa küsimusi kanalisatsiooni ehituse kohta, siis võtke meiega julgelt ühendust.