Teenused

Veekogudesse

Paigaldatakse järvedesse, tiikidesse. Ei sobi jõed ja meri, ega jää ära viimise oht!Kaevatakse majast veekoguni nagu horisontaalkollektorgi. (seejärel fikseeritakse kõige madalam vee tase tellija info põhjal).

Seejärel hakatakse parve või paadi pealt toru põhja laskma (uputama). Ca 1m tagant kinnitatakse torule (pem 40mm 2,4mm) raskus, et toru veepeale ei tõuseks. Algul on torus õhk hiljem tehniline piiritus mille eri kaal veest kergem. Tööde lõppedes antakse kollektor üle surve aktiga.